Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Devir Alternatif Enerji Devri

      Makina Mühendisleri Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAZDAŞ birlikteliğinde “Alternatif Temiz Yakıt Uygulamaları ve Enerji Verimliliği” paneli düzenlendi.

   Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Ülgey’in yöneticiliği yaptığı panele, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan ALAN, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç ve GAZDAŞ Bölge İşletme Müdürü Fatih Geneş panelist olarak katıldı.

   Konutlarda, alternatif temiz yakıta geçiş sürecinde vatandaşlarımızın, apartman ve site yöneticilerimizin bilgilendirilmesi, uygulamalar ve yasal zorunluklar hakkında doğru ve güncel bilgilerin aktarılması amaçları düzenlenen panele katılım yoğun oldu.

    Panelde, Isı Yalıtım Uygulamaları, Doğal Gaz Tesisat Uygulamaları, Merkezi ve Bireysel Isıtma Sistemleri, Isı Giderleri Paylaşım Sistemleri ana başlıkları altında, gelişen teknolojiye paralel olarak, yeni, teknolojik ve enerjiyi etkin kullanan cihazlar, yüksek konfor, yalıtım ve düşük enerji tüketimi konuları ile doğal gaz yakıtının çevre ve hava kirliliğine karşı olumlu etkileri detaylı olarak anlatıldı.

  Özellikle doğal gaz yakıtına geçiş yapacak veya hali hazırda doğal gaz kullanan vatandaşlarımıza oldukça faydalı olan panelde, vatandaşlarımızın can ve mal güveliğini sağlamak amacı ile doğal gaz ile çalışan cihazların kullanımı ve dikkat edilmesi gerekli hususlar hakkında da detaylı bilgiler sunuldu. Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen form ile panel sonuçlandırıldı.