Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Müdürlüğümüz

Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 23 Nisan 1920’de Bayındırlık Bakanlığı İdari Teşkilatı Kanununa göre Nafia Baş Mühendisliği olarak kurulmuş, 1929 yılında Anayasanın 91. maddesi gereğince çıkarılan İller İdaresi Kanunu kapsamında Valiliklere bağlanmıştır.1935 yılında çıkarılan 2799 sayılı Kanun ile illerde Nafia Başmühendisliklerinin adı Nafia Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.26 Mayıs 1939 tarihinde çıkarılan 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığının yeni teşkilat ve görev kanunu gereğince BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜ ismini almıştır.

08.06.1984 tarih ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılan Bayındırlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü adı altında yeniden teşkilatlandırılmıştır.

04.07.2011 tarih ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre; Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" adı altında yeniden yapılandırılmış ve il Müdürlükleri "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü" adı altında teşkilatlandırılmıştır.