Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Yapım Şube Müdürlüğü
YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
  1. Bakanlığımız ve İl yatırımlarının ve Müdürlük Makamınca verilen işlerin denetim hizmetlerinin Bayındırlık Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmesi,
  2. Kamu kuruluşlarına ait çeşitli onarım işlerinin keşiflerinin ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, İhalesi yapılan işlerin onarımlarının Yasa ve ilgili mevzuatlara uygun olarak denetimlerinin yapılması,
  3. İhalesi düşünülen işler ile ilgili keşif çalışmalarının yapılması,
  4. İhale talimatı verilen işlerin ihale dosyalarının hazırlanması,
  5. Yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin sonuçlandırılması,
  6. Uygulamalardan elde edilen deneyimlere göre, proje ve birim fiyat listelerinde yapılması istenen değişiklik önerilerini hazırlayarak, yeni fiyat oluşturulmasında gerekli çalışmaların yapılması,
  7. Yapım işlerinde inşaat sahasında ve büro çalışması yaparak inşaatlara yön vermek,İl ve İlçelerin Belediye ve Kaymakamlıkların çeşitli komisyonlarında teknik eleman olarak görevlerde bulunmak,
  8. Taahhüt hizmetleri ile ilgili, ödemesi kurumumuz tarafından yapılan işlerin İş Deneyim Belgelerinin verilmesi,
  9. Hayırseverlerin yaptırmak istediği kamu yapıları ile ilgili proje üzerinden, keşif ve kontrollük hizmetlerinde yardımcı olunması,
  10. İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından gelen mühendislik konuları ile ilgili danışmanlık ve rapor düzenlemektir.