Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Endüstriyel Atik Yönetim Plani

ENDÜSTRİYEL(TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI

Endüstriyel Atık Üreten Her Sanayi Tesisi Tarafından

Hazırlanması Gerekmektedir.

 

ATIK ÜRETİCİSİ SANAYİ TESİSİNE AİT BİLGİLER

 

1- Tesis İletişim Bilgileri:

- Firma Adı :

- Adres, Telefon ve Faks :

- Vergi Kimlik Numarası :

 -Tesis Sahibi (Yetkili Kişi) :

 

2-Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait İletişim Bilgileri:

- Adı Soyadı,

- Adres, Telefon, Faks :

 

3-Atık kaynağı ve oluşumu hakkında detaylı bilgi:

 

4 – Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV Atık Listesindeki 6 rakamlı atık kodu ve açıklaması:

(her bir atık kodu için miktar, toplama-ayırma, geri kazanım ve/veya bertaraf şekli ayrı olarak belirtilecektir)

 

5-Atık miktarları:

-Bir önceki yıla ait atık miktarı, beyan yılına ait atık miktarı, bir sonraki yıla ait tahmini atık miktarı

- Gelecekte üretilmesi tahmin edilen atıklar için öngörülen geri kazanım/ bertaraf planlamaları  (%  oranları  ile)

     - Tesis prosesinde atık azaltımına yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise buna ilişkin teknik ve mali açıklama.

 

ATIKLARIN TOPLAMA-AYIRMA/GERİ KAZANIM VE BERTARAFA GÖNDERİLDİĞİ TESİSLER

(Atıklar farklı tesislere gönderiliyorsa her bir tesis için ayrı ayrı bilgi verilecektir.)

 

1- Tesis iletişim bilgileri; (Firma Adı, Adres, Telefon, Faks)

 

2- Var ise, lisans, geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi, çevre lisansı numarası veya toplama-ayırma izni belge numarası ve Geçerlilik Süresi:

 

3- Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı:

 

4- Atıkların gönderildiği tesislerin türü (Toplama-Ayırma/Geri Kazanım/Bertaraf), Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-II-A ve B’de yer alan D ve R  kodları, her bir tesise gönderilen atık miktarı ve toplam atık miktarı içindeki yüzdesi:

 

5- Atık üreticisinin kendi geri kazanım/bertaraf tesisi varsa ve atıkların bu şekilde geri kazanım/bertarafı sağlanıyorsa geri kazanım/bertaraf birimi hakkında bilgi (planlar ve yöntemler):

 

6 - Geri kazanımı mümkün olmayan ve bertarafa gönderilen atıklarla ilgili olarak, atık üreticisi tarafından bunun nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. (Örneğin; geri kazanım maliyetinin yüksek oluşu, uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan malzemenin pazar payının bulunmaması v.b.)